LUDZIE I ROBOTY - NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI

11.12.2018 20:20 /Kino Muranów Sala Gerard

Niebezpieczne związki robotów i ludzi z punktu widzenia praw człowieka. Dyskusja o  społecznych, prawnych i etycznych konsekwencjach postępującej automatyzacji.

Moderator: Szymon Szymczyk

Paneliści: Maciej Zając, UW; Zuzanna Warso, HFPC; Dyr. Mirosław Wróblewski, Biuro RPO