PREZENTACJA RAPORTU HFPC: "MIGRANCI, REPATRIANCI I TEORIE SPISKOWE - RAPORT Z MONITORINGU KAMPANII WYBORCZEJ"

11.12.2018 19:05 /U-jazdowski Pracownia

Prezentacja raportu HFPC: "Migranci, repatrianci i teorie spiskowe - raport z monitoringu kampanii wyborczej"

- Agnieszka Mikulska-Jolles, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Debata o politycznej partycypacji migrantów.

Moderator: Anna Gminterek-Zabłocka

Paneliści: Agnieszka Mikulska-Jolles, Igor Isajew, dr. Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami